JEZELF ZIJN

EEN BETERE VERBINDING MET JEZELF EN DE WERELD

THERAPIE EN COACHING

Dichterbij jezelf komen, groeien, helen

De individuele sessies coaching en integratieve therapie helpen ons om stil te staan en dichterbij onszelf te komen, bewust te worden van wat er gaande is, contact te maken met onze krachten en onze innerlijke wijsheid. 

Ik werk met volwassenen en jongeren die op zoek zijn naar een meer vervuld en stralender leven, in verbinding met zichzelf en de wereld. 

Of die groei en heling nodig hebben ten gevolge van moeilijkheden die in hun leven optreden.

In mijn praktijk of wandelend in de natuur kijken we samen naar wat er speelt en zoeken we samen naar oplossingen. 

De Wielwerkmethode® waarin ik opgeleid ben is een multireferentiële psychologische aanpak die alle facetten van ons mens-zijn aanspreekt : lichaam, geest, emoties en verbondenheid met de natuur in en rondom ons.

Net als de natuur bestaat ons leven ook uit cycli, balans en verbondenheid. Door opnieuw kennis te maken met onszelf, onze innerlijke seizoenen, ons licht en onze duisternis, leren we balans te vinden in ons lichaam, onze emoties, onze gedachten en onze ziel.

Meer info over Wielwerk®