Wie ik ben

Ik ben Fabienne Josephine Shaw

Persoonlijke ontwikkeling is sinds 1988 mijn belangrijkste toewijding.

Een pad van persoonlijk werk, groei, ervaringen, opleidingen en professionele keuzes die me elke keer « dichterbij » hebben gebracht. Dichter bij mezelf, dichter bij de ander, dichter bij alles wat in en rond mij leeft. Een pad dat stap voor stap en in nederigheid wordt bewandeld. Ik stel het me voor als een eindeloos pad op onze Aarde, doorheen alle seizoenen, alle kleuren, eb en vloed, wind en storm, onder Zon en Maan. Een prachtig pad van Leven.

Vandaag is het mijn wens om ook zij die dat willen, op de meest respectvolle manier mede te begeleiden op hun pad naar bloei. 

Dat doe ik in individuele sessies, vrouwencirkels en vieringen. 

Welkom !  

Naast mijn persoonlijk ontwikkelingswerk, ben ik ook opgeleid in coaching, therapie en begeleiding. 

Mijn eerste studies vertaler-tolk hebben me vooral aan het reizen gezet en hebben de deuren geopend naar opleidingen in het buitenland, voornamelijk in Nederland, Engeland en Ierland. Sindsdien ben ik opgeleid en werk ik als :

Integratieve coach Wielwerk®

Integratieve therapeut i.o Wielwerk®

Stem- en zangcoach EVT en Psychophonie

Moonmother - Vrouwen healing en mentoring -Miranda Gray

Verder heb ik met Ria Beyens en Corinne Lavrijssen gewerkt rond vrouwelijkheid. Ik ben ingewijd in de spirituele levenslessen van de dertien originele clanmoeders en in druiderij.

Ik hou van het leven, van de mens. Ik heb een grote liefde voor de plantwereld, ik hou van muziek maken met mensen en mezelf uiten via zingen en schrijven. Ik geloof in éénheid, een band tussen zichtbaar en onzichtbaar, rationeel denken en sacraliteit, mannelijk en vrouwelijk,... Niet of-of, maar en-en. Anders èn één. Ik geloof dat deze ver-enigingen onze komende uitdagingen zijn.